piątek, 25 marca 2011

Mistycym

Ciekaw jestem czy ktokolwiek zapytany od tak byłby w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie czym jest mistycyzm? Co to jest mistycyzm? Albo idąc dalej tym tropem na czym polega mistycyzm? Jestem w pełni świadomy, że prawdopodobieństwo zadania takiego pytania jest minimalne, może to zastanawiać biorąc pod uwagę, że słowo "mistyczny" stosowane jest na co dzień na pewno z odpowiednią częstotliwością. Wydaje się jednak zasadne by żądać od nas przynajmniej jakiejś cząstkowej świadomości i wiedzy o wyrażeniach, których używamy w mowie potocznej. Odsyłając do zwykłej definicji podręcznikowej należy stwierdzić, że Mistycyzm (z greckiego mystikos - "tajemny") to stan braku rozgraniczenia pomiędzy podmiotem doznającym i przedmiotem (bytem) doznawanym. Jednakże pragnąc czegoś głębszego w sukurs niezorientowanym pragnę przytoczyć niezwykle ciekawą definicję tego wyrażenia ujętą w sposób usystematyzowany przez Bertranda Russella. Nie jest to prosta odpowiedź na wyżej postawione pytanie, a raczej charakterystyka tego pojęcia dająca w rzeczy samej wiele do myślenia.
Najbardziej reprezentatywne werbalizacje mistyków, zakładają, że na mistycyzm składają się trzy twierdzenia
1. Wszelkie podziały i wyodrębnienia są nierzeczywiste, a świat jest jedną niepodzielną całością.
2. Zło jest złudzeniem, które powstaje w wyniku nieuprawnionego traktowania części jako bytów samoistnych.
3. Czas jest nierealny, a rzeczywistość jest wieczna nie w tym znaczeniu, że trwa zawsze, lecz w tym, że znajduję się całkiem poza czasem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz